Mediation

MEDIATION

Mediation, ook wel bemiddeling genoemd, ondersteunt partijen in het zelf 
vinden van een gezamenlijke oplossing bij conflicten zonder tussenkomst 
van de rechter.
 De mediator, een onafhankelijk persoon, voert een aantal gesprekken met 
partijen en helpt hen om goede afspraken te maken. In het eerste gesprek 
worden de ‘spelregels’ uitgelegd. Deze staan in de mediationovereenkomst 
die beide partijen ondertekenen. Hierin staan afspraken waar mediator en partijen zich aan dienen te houden.
 
 
VOORDELEN MEDIATION

Mediation is snel, beide partijen hebben inbreng en kunnen na afloop 
vaak beter met elkaar overweg. Mediation is altijd vrijwillig en op basis van vertrouwelijkheid. De deelnemers verbinden zich tot geheimhouding.

Normaal gesproken nemen partijen bij echtscheiding ieder een advocaat, 
waaraan hoge kosten zijn verbonden. Voor een mediator wordt gezamenlijk 
gekozen, dat drukt de kosten behoorlijk. Daarnaast ligt het honorarium van 
een mediator lager dan dat van een advocaat.
 
 
DE WEG VAN MEDIATION NAAR (ECHT)SCHEIDING

De psycholoog mediator neemt de emotionele kant van de (echt)scheiding en het 
ouderschapsplan (per 1 maart 2009 verplicht) door. Alimentatie, 
boedelverdeling enz. worden besproken en dienen door een  deskundige op dat vlak te worden getoetst. Eventuele afspraken die tijdens de mediation tussen de ouders worden gemaakt, worden in een ouderschapsplan opgenomen en indien van toepassing in een vaststellingsovereenkomst. 
De overeenkomst en het ouderschapsplan legt u daarna voor aan een door 
u gezamenlijk gekozen familierechtadvocaat. De advocaat zal uw verzoek tot echtscheiding met u nalopen en bij de rechtbank neerleggen. De rechtbank 
doet uitspraak en de echtscheiding wordt bij de Gemeente ingeschreven, 
waarna deze definitief is.

Indien u al gescheiden/ uit elkaar bent en u heeft een ouderschapsplan of vaststellingsovereenkomst opgesteld zal een gezamenlijke familierechtadvocaat dit bij de rechtbank neerleggen en zal deze worden bekrachtigd in een beschikkinig.