EMDR bij verwerken van scheiding

EMDR BIJ VERWERKEN VAN SCHEIDING

Eye Movement Desensitization and Reprocessing ofwel EMDR is een vrij nieuwe psychotherapie, die voor het eerst in 1989 werd beschreven door de Amerikaanse psycholoog Shapiro. Sinds die tijd is de methode verder ontwikkeld tot een volwaardige therapie.

WAT IS EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) ofwel desensibilisatie en verwerking door oogbewegingen is een korte en krachtige therapie voor het verwerken van traumatische herinneringen. Een herinnering aan een gebeurtenis, die te heftig was om te verwerken. De symptomen van de traumaherinnering zijn meestal zich opdringende disfunctionele gedachten en gevoelens en vermijdingsgedrag. Typische traumagedachten zijn: ik ben in gevaar, ik ben slecht, ik ben weerloos. Deze gedachten waren meestal niet disfunctioneel tijdens de gebeurtenis, maar wel in het heden. De cliënt ervaart bij traumaherinneringen ook vaak een snellere hartslag, zweten, druk op de borst of keel etc. Dit zijn de lichamelijke componenten die de cliënt heeft ervaren tijdens de gebeurtenis. Als gevolg van deze onverwerkte herinneringen kunnen andere problemen ontstaan die in het dagelijks leven lastig zijn: slaapproblemen, concentratieverlies, vermijdingen, depressie.

HOE WERKT EMDR?

Tijdens de therapie wordt u gevraagd een nare / vervelende herinnering op te halen en door het stimuleren van de hersenen d.m.v. oogbewegingen of ritmische geluiden vindt traumaverwerking plaats d.w.z. dat functionele informatie (ik ben nu veilig) en minder of geen lichamelijke spanning worden gekoppeld aan de traumaherinnering.

VOOR WIE IS EMDR GESCHIKT?

Een traumatische ervaring kan gaan om seksueel misbruik, geweld, ongeval, overlijden, zware ziekte, brand, natuurgeweld, een overval en ook om zaken die wellicht minder voor de hand liggen zoals de verwerking van een (echt)scheiding, miskraam, abortus, problemen op de werkvloer, moeilijke jeugd, ontslag, pesten.

Het grootste deel van de lichamelijke gevolgen kunnen genezen. Het psychische leed, vaak moeilijker te behandelen, kan tot uiting komen door een post traumatische stress stoornis (PTSS), angststoornissen, nachtmerries, hyperventilatie, fobieën, paniekaanvallen, gevoelens van schuld en schaamte of verdriet en is geschikt voor EMDR, mits de cliënt beschikt over voldoende draagkracht en sociale steun.

EMDR EN SCHEIDING

Als ouders uit elkaar gaan, trekt de crisis van een scheiding een zware wissel op het gezin.
Ouders hebben vaak minder tijd voor hun kinderen. Het is voor de kinderen van belang dat de ouder die de grootste zorg voor hen draagt of als ouders de zorg delen, volop beschikbaar is/zijn voor de kinderen, die in de scheiding al zoveel zekerheden verliezen. EMDR is een bruikbare manier om de verwerking van de scheiding (groter incasseringsvermogen en beter in staat oplossingsgericht te werken) door een ouder te versnellen en daarnaast buiten het gezichtsveld van de kinderen af te laten spelen.