Kosten

KOSTEN

De kosten van mediationgesprekken bedragen € 76,25 (incl. btw) per uur per 
persoon. De eerste 2 mediationuren zijn half tarief. Voor een scheidend echtpaar zijn de gezamenlijke kosten
€ 152,50 (incl. btw) per uur.
 De kosten worden meestal in gelijke delen door partijen gedragen.

SUBSIDIE

Soms komen partijen in aanmerking voor gesubsidieerde mediation. Dit hangt af van de hoogte van het inkomen en vermogen. De overheid neemt 
dan een deel van de kosten van de mediation voor haar rekening. U betaalt 
in bepaalde gevallen een eigen bijdrage.

> Kosten psychologische begeleiding € 85,- per uur.
Psychologische begeleiding valt soms onder de aanvullende ziektekostenverzekering.

PRIVACY BELEID

Om uw privacy te waarborgen wordt er zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens worden verwerkt bij het aangaan van: overeenkomsten toevoegingen en nota’s.

Een dossier wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor het is verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.