RET bij relatieproblemen

RET BIJ RELATIEPROBLEMEN

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop wij tegen deze problemen aankijken (naar de Griekse wijsgeer Epictetus).

Rationeel Emotieve Therapie, kortweg RET, is een cognitieve gedragstherapie die is ontwikkeld door de Amerikaanse psychotherapeut Albert Ellis. Volgens Ellis ontstaan problemen vooral door de manier waarop wij aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen en niet de gebeurtenissen zelf die bepalen hoe iemand zich voelt. RET benadrukt dat mensen zelf de sleutel voor een emotioneel gelukkig leven in handen hebben door de manier waarop er tegen een gebeurtenis wordt aangekeken, indien dat een irrationele overtuiging is, te veranderen.

RET is een simpele therapeutische techniek, gericht op een actieve aanpak van emotionele problemen in het heden en die bij de juiste persoon op het juiste moment toegepast, goed kan werken. Foutieve en niet-functionele gedachtepatronen en overtuigingen worden opgespoord en veranderd door oefening, waardoor een andere bril wordt opgezet en men beter kan functioneren. Dit kan door irrationele overtuigingen realistischer te maken (van minder tot niet irrationeel), die bij de gebeurtenis aansluiten. Een gevolg is dat het gevoel dat hierbij hoort beter aansluit, positiever is: gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid, e.a. minder frequent worden en vaker vermeden worden. Emoties worden hierbij niet uitgeschakeld. Emoties die passen worden aangemoedigd.
 
 
VOOR WIE IS RET GESCHIKT?

RET is geschikt voor mensen die problemen hebben, waarbij het vastzitten in de eigen denkpatronen een belangrijke rol speelt, zoals:

  • ik moet/het moet….en daarom doe ik wat ik doe, ook al wil ik het niet, bijv. ik moet lief zijn, ik moet de beste zijn, het moet af, het moet gezellig zijn.
  • dit is verschrikkelijk….en daarom moet ik zorgen dat het verandert.
  • ik kan het niet aan….en daarom blijf ik zitten waar ik zit, bijv. ik kan een scheiding niet aan, ik kan het niet aan dat zij mij niet aardig vinden.
  • ik kleineer graag (mezelf of een ander)….en daarom heeft het weinig zin dat wat ik doe, bijv. ik ben een sukkel en het maakt niet uit wat ik doe.

Daarnaast is er de klachtgerichte RET, die van toepassing is op angst, depressie, relatieproblemen, onverwerkte scheiding.