Scheiden en kinderen

SCHEIDEN EN KINDEREN
‘van ex-partners naar co-ouders’

Bij echtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn, is het van belang de
 impact op kinderen te beperken. Dit kan door in een vroeg stadium van 
de scheiding de belangen van kinderen centraal te stellen en ouders te 
leren met conflicten om te gaan, zodat ex-partners als collega-ouders 
verder kunnen.

De mediator begeleidt de ouders die in een scheidingsproces terecht 
gekomen zijn, en betrekt gaandeweg het bemiddelingsproces de kinderen 
erbij. Er zijn verschillende momenten waarop kinderen in het proces 
betrokken worden door de ouders en door de mediator, die in dat opzicht 
het verlengstuk van de ouders mag zijn, waarbij het allerbelangrijkst is dát 
er naar de kinderen wordt geluisterd.

In overleg en met toestemming van beide ouders praat de mediator met de kinderen in aanwezigheid van de therapiehond, die hen afleiding geeft bij de lastige en soms pijnlijke gesprekken over de situatie thuis.